Featured Language of the Week

The featured language of the week is Malay (zlm).

Malay is a Malayic language of the Austronesian family. It has 15, 848, 500 L1 speakers. A sample of Malay: Maka seluruh dunia mempunyai satu bahasa dan pertuturan yang sama.

Advertisements